Stále

08.07.2009 00:30

Stále dopisuji a doplnuji. Chodím ale také do práce, vše dělám o svém osobním volnu. Proto prosím mějte trpělivost. v nejbližší době bude doplněna další část Enechových spisů, a připravuji stručný lexikon andělů.