Synové Boží

11.07.2009 21:15

Synové Boží, taky strážcové, byli posláni z nebes, aby lidi učili, podlehli však nanejvýš svůdním tělům Kainových dcer. Pokušení prý podlehlo devět desetin z nich, a teď pobývají buď ve třetím nebi, nebo v pekle. Zdá se, že Gregorové měli dva vůdce. Azazela a Semjazu. Z těch dvou, se se ze svých skutků zžekmě kál Semjaza. Podle některých legend to byl významný seraf, kterého krásná, ale smrtelně nebezpečná Ištara svedla, aby prozradil Boží jméno. V jedné z těchto legend ho najdeme natolik zdrchaného, důsledky vlastního chtíče, že se sám vrhne do souhvězdí Orion.

Když je Azael ztotožňován se Satanem, tak prý to byl on, kdo se odmítl poklonit Adamovi. Nato Bůh azazela svrhl z nebes, a změnil mu jméno na Eblis. Je satanovým praporčíkem, a jako první ukázal ženám, jak používat kosmetické přípravky a jemné hedvábí, aby rozdmýchaly můžské vášně. Na jeho počest, se každoročně svrhl a zabil z kopce v poušti Haradan kozel.

Seznam dalších

Agniel: učil pozemšťany základní kouzla a tajemství zaříkání a také to, jak těchto umění využít ke svedení některé z lidských dcer.

Anmael: Podobně jako Samjaza uzavřel intimní svazek se snrtelnicí, který ho měl přimět k vyzrazení Božího jména.

Araqiel: Učil tajné znaky a taje země, ale také vodil duše k poslednímu soudu.

Araziel: Bůh byl jeho poledne, ale chtíč půlnocí

Asael: Stvořený Bohem

Asbeel: Boží odpadlík. skutečně zasel símě nesváru, a odvedl ostatní strážce.

Azael: Koho Bůh posiluje. Očividně ale ne dost, protože byl z jednich oněch dvou andělů, kteří podlehli rozkošnému tělu Lámechovy dcery Naamy. Ta přivedla na svět Azzu silného.

Azza: Měl později sám potíže s všemohoucím. když měl námitky proti proměně zákoníka Enocha v nejmocnějšího ze všech andělů Matatrona. Rovněž Azza prozradil Šalamounovi nebeská tajemství, a učinil ho tak nejmoudřejším člověkem na zemi.

Baraqijal: Smylný démon, který lidi naučil astrologii

Exael: Jeden ze strážců, který podle Enocha naučil lidi vyrábět válečné stroje, předměty ze stříbra a zlata.

Ezeqeel: Naučil dávné kmeny meteorologii

Gadreel: Bůh je můj pomocník. Enoch ho uvádí jako anděla, který uvedl Evu na zcestí

Kesdejae: Naučil ženy provádět potrar

Kashdejan: Naučil lidi léčit různé nemoci

Kokabel: učil astronomii a nauku o souhvězdích

Penemuel: Učil psaní, přestože jeho přičiněním se do dnešního dne mnozí dostali na scestí, poněvadž lidé nebyli stvořeni k tomu, aby své dobré úmysly stvrzovali perem a inkoustem.

Penemue.: Naučil lidi psát. To je podivné, protože i když je to zlý anděl, odpomáhá od hlouposti. To je zřejmě v rozporu učením církve, podle něhož jsou démoni hloupí. Ve skutečnosti je však zřejmé, že obyvatelé pekla jsou sečtělejší, než jejich kolegové tam nahoře.

Pharmoros: Učí lékarnictví, nauku o bylinkách,

Satanail: Je znám rovněž jako Salamiel. Je velkým knížetem Gregorů. Podle Enocha byli on a menší skupinka stoupenců za jakousi větší urážku potrestaní ještě předtím, než jejich pád způsobil chtíč. Anděl se před Enochem o svém zločinu nikdy moc nešířil.

Talmaiel:

Tamiel: Boží dokonalost

Turel: Boží skála

Uziel: Boží síla