Trůnové neboli ofanínové

09.07.2009 23:07

V židovské tradici merkava, jsou tito andělé popisovaní jako veliká kola, nebo jako ti s mnoha očima. Hebrejské slovo galgal znamená zároveň kolo i oční panenka. Je zvláštní, že zatímco cherubové jsou zřejmně božími vozataji, zdá se, že ofaním jsou skutečné vozy. nejpodrobnější popis jejich zjevu najdeme nepochybně v Ezechielovi(1,13-19) ,,Svým vzhledem, se tyto bytosti podobaly hořícímu uhlí. Vypadaly jako pochodně, a oheň procházel mezi bytostmi a zářil, totiž z toho ohně šlehal blesk. A ty bytosti pobíhaly sem a tam, takže vypadaly jako blýskavice. Když jsem na ty bytosti hleděl, hla na zami u těch bytosti, před každou těch čtyř, bylo po jednom kole. Vzhled a vybavení kol, bylo toto. Třpytila se jako chrysolit, a všechna čtxři se sobě podobvala. jejich vzhled a vybavení, se jevil takto. Ta čtyři kola mela loukotě kolem dokola plné očí. Když se bytosti pohybovaly, pohybovala se s nimi i kola."

I pro Enocha byly tito andělé, ze žhavých uhlíků. popisy trůnů uchvátily představivost mnoha milovníků létajících talířů. O trůnech se tvrdí, že sídlí snad ve třetím, nebo čtvrtém nebi. Tito andělé prý vyjadřují Božskou vůli jako neustále plynoucí tvořivé vlny. Ofanínové obývají tu oblast nebes, která začíná nabírat tvaru i hmoty velice podobné té, jakou známe my, tady na Zemi. Právě u nich se nebesa začínají splývat se zemí, a začínají hmotnout. Rudolf Steiner zachází tak daleko, že říká, že ofanim (trůnpvé) nám v lásky plném gestu nabídli hmotu jako základ naší pozemské existence.

Za vládnoucího knížete tohoto kůru je považován rafael.