Vzestup duší a konec světa

20.08.2011 19:08

Poznáním ,,zaručené vykoupení", ve smyslu záchrany ze zapletení do pozemského bytí, se pro gnostika uskutečnuje teprve jeho smrtí, neboť v tomto okamžiku se nepomíjející, znovu probuzené agens s konečnou platností uvolńuje z pout těla, a může nastoupit cestu do svého skutečného domova. Tento děj, známý i z iných náboženstvích, je označován jako vzestup duše nebo ,,nanebevstoupení duše". pro gnózi je tedy smrt zcela jednoznačně aktem osvobození. madejština pro to užívá výrazu ,,den záchrany" nebo ,,vykoupení" a klade těžiště soterologie do oblasti, která nastává úo smrti. Svým založením se gnóze zajímá především o tento individuální konec člověka. Jinak vyjádřeno - individuální eschatologie, tj nauka o osudu jednotlivce po smrti.

Pokračování článku zde klik

V sekci Gnostici - Zde Klik