Záhada vědomí - 1

02.02.2010 12:31

Štěstí při setkání s někým, koho milujete, smutek ztratíte li někoho, na kom Vám záleží, síla živého snu, klid který přináší procházka zahradou za jarního dne, naprosté pohlcení ve stavu meditace. To všechno spolu dalšími zážitky dává podobu zkušenosti s vaším vědomím. Bez ohledu na význam, či obsah kteréhokoliv zážitků nemůže nikdo zpochybnit jejich skutečnost. Dalajláma píše, že jakákoliv zkušenost spojena s vědomím, se vyznačuje koherencí a součastně i vysokou mírou intimity, což znamená, že je vždy spojena s úhlem pohledu konkrétního člověka. Prožitek vědomí je výlučně subjektivní. Paradoxní nicméně je, že bez ohledu na nezpochybnitelnou realitu naší vlastní subjektivosti, a tisíce let filozofického bádání, panuje jen malá shoda, pokud jde o to, co vědomí vlastně je. Věda například nedosáhla v zjištění žádného pokroku v tomto případě. Věda ani nenabídla žádnou metodu, jak vědomí zkoumat. Nic. Ticho po pěšině.

Jaké jsou tedy vlastnosti vědomí, a jak to funguje?  Je vědomí vlastní všemu živému? Tedy i rostlinám? Existuje náš vědomí život jen v okamžicích, kdy se nacházíme v bdělém stavu, což by znamenalo, že pokud tedy ve spánku sníme, naše vědomí samo dřímá, či vůbec neexistuje? Skládá se vědomí ze série okamžiků, nebo je kontinuální? Je pro existenci vědomí nutný vždy nějaký předmět? Je vědomí vědomím něčeho? A čeho? Jaký je vztah vědomí s podvědomím?  Odpověď najdeme v jednom z mnoha textů dalajlámy. Ale to až v další kapitole.