Novinky

Už jenom na livejournalu

06.11.2016 14:47
Mazat to zde nebudu. Budu to ale pomalu přesouvat na livejournal. Důvod?  Nová administrace webnode, již neumožňuje, aby stránky vypadaly tak jak je znáte. Bohužel jsem k tomupřistoupil po delším rozhodování.   krestan.livejournal.com

Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic

04.01.2016 20:04
Zdroj článku najdete zde na této adrese. „Bible je plná chyb, té přece nemůžete důvěřovat", namítne nejeden skeptik. Diskusi byste sice za následného koktání vyzyvatele v drtivé většině případů ukončili dotazem na specifikaci zmíněných nepřesností, námitka je ale přesto relevantní a proto se na...

Správné spoléhání

30.08.2015 17:58
Bible nám praví ( Jan 3:27) ,,Nemůžeť člověk vzíti ničeho, leč by jemu dáno bylo z nebe" A Pavel píše ke Korintským ( ll. Korintským 3:5) ,,Ne, že bychom dostateční byli mysliti něco sami z sebe, jakožto sami z sebe, ale dostatečnost naše z Boh jest. Z toho jest zřejmé, že učení Bible nás žádá,...

Boží vůle, Existuje??

25.06.2015 20:26
Přdstave si, že většina světové populace má nesprávnou víru o Bohu. Zkuste si připustit, že pravda o Bohu je něčím, co si většina lidí neumí vůbec představit. Nebylo by například pozoruhodné, kdyby neexistovala Boží vůle? Nezměnilo by to spoustu věcí?  A myslíte si, že svět jak funguje, je...

Andělé strážný z dávných časů 1 - Theolyn Cortens

25.01.2015 19:04
Z mnoha příběhů dochovaných v prastarých textech víme, že představa jakéhosi strážného ducha nebo duchovního průvodce sahá svými začáty do doby vzdálené několik tisíc let. Asyřané, kteří žili na Středním východě přibližně od přelomu čtvrtého a třetího tisícletí před Kristem, věřili, že dobří...

Kosmické projektily - Jan A. Novák

26.10.2014 13:29
Od Platonových časů se legendou o Atlandtídě zabývaly tisíce badatelů, kteří také navrhovali nejrůznější hypotézy o příčinách jejího zániku. Většina z nich byli šarlatáni nebo cvoci, někteří byli dohromady obojí, což je třeba příklad zakladatelky Teozofické společnosti Heleny Blavatské (1831-1891)....

Duchovní odpověď na osamělost

31.08.2014 13:57
Co má Bůh společného s podrobnostmi našeho denního života, zvláště s našimi lidskými vztahy? Položil jsem si tuto otázku a mim jiné mi napadlo: Vím-li, že mne Bůh miluje, proč se cítím tak někdy osamělý? Má známá které jsem to řekl, pravila. ,,Dokaž to. Dokaž Boží lásku k člověku." Měla tím na...

O soudném dni, hmotné mysli - jen taková krátká úvaha

06.07.2014 20:21
Spasení všeho lidstva spočívá na pokroku a zkoušce a je bez nich nedosažitelné. Nebe není místem, ale božským stavem Mysli, v němž jsou veškeré projevy Mysli harmonické a nesmrtelné, protože v něm není hříchu, a my shledáváme, že člověk nemá svou vlastní spravedlnost, ale, že má mysl Páně, jak...

Enochova mise do sedmého nebe - Jan.A.Novák

11.05.2014 18:06
Motto - Obrovské pak byli na zemi v těch dnech: ANO I POTOM, KDYŽ VCHÁZELI SYNOVÉ BOŽÍ K DCERÁM LIDSKÝM, ONY RODILY JIM.  ( Genesis, 1.Mojžíšova 6:2:4) Na první pohled je to jen jedna nevýznamná věta starozákonní knihy Genesis: ,, Chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín, neb vzal si ho...

Oprava

27.04.2014 14:18
Jenom krátce. Opravil jsem odkaz na vysílání rádia Ubuntu. Děkuji za upozornění, že odkaz byl neplatný.

Nesobeckost - Gawin Allan

13.04.2014 21:29
Chceme li porozumět křesťanství  - jeho principu a jeho praxi, musíme začít s porozuměním jeho zakladatele Krista Ježíše, neboť on , a jedině on, byl jeho dokonalým představitelem, eho dokonalým pozorovatelem. Tak za prvé. Jeho nesobeckost. Jak se zdá, neměl po dobu trvání svého duchovního...

Antigravitace - fikce, nebo realita???

15.02.2014 23:43
Mezi lidmi se vypráví řada legend o vynálezcích, kteří objevili patent zázračné antigravitace nebo metody, díky níž lze ušetřit většinu benzínu, a po kterých se následně slehla zem. Buďto se beze slova odstěhovali, nebo se za čas objevila smutná zpráva o nečekané nehodě. Ani dnes...

Nákup na tržišti

06.02.2014 23:00
od Michael Muller Jedna žena vstoupila do nového krámku a protože neviděla žádné zboží, optala se:"Co všechno prodáváte?" Za pultem stál Bůh a odpověděl: "Všechno. Úplně všechno, po čem touží vaše srdce." Žena nerozpoznala, že před ní stojí Bůh a zdráhala se věřit tomu, co...

Existuje posmrtný život??

24.11.2013 17:20
Otázka, kterou si kladou filozofové, vědci a věřící už od úsvitu časů – existuje život po životě? Křesťané si pod slovy „věčný život“ představují život na věčnosti, bez bolesti a utrpení. Vědci koncept posmrtného života odmítají pro nedostatek důkazů. Profesor Robert Lanza z Wake Forest University...

Lidé nejsou ze Země, byli vysazeni mimozemšťany před desítkami tisíc let, tvrdí Dr. Ellis

18.11.2013 22:28
Americký ekolog tvrdí, že lidé nejsou ze Země, a že jsme byli na tuto planetu vysazeni před desítkami tisíc let nepozemšťany. Dr. Ellis Silver ve své nové knize poukazuje na četné fyziologické charakteristiky, které vysvětlují, proč se lidé nevyvinuli spolu s dalším životem na Zemi. Celá ta...

Záhady Bible

16.08.2013 04:17
Bible je nejčtenější kniha všch dob. Obsahuje také řadu záhad, protichůdných tvrzení nebo líčení událostí které se dosud nedaří uspokojivě vysvětlit. Ať už jde o stvoření světa, existenci božích synů či detalní opis složitých - nám neznámých - technologií a jevů, je podivné, že se objevily i v...

Enochova kniha

05.07.2013 20:31
Díky Rádia Ubuntu za kterým stojí Petr Ortek, jsem se dostal k souboru Enochova kniha. Stáhnout si můžete přímo na jeho stránkách a nebo odkazem odtud. Enochovou knihu si můžete nejenom přečíst, ale i stáhnout do počítače, vytisknout a v klidu číst doma třeba pod postelí. Doufám, že to mnoho lidem...

Vzestup duší a konec světa 2

05.07.2013 14:29
Omlouvám se, opravdu nestihám. Nicméně přináší druhou část ,,Vzestup duší a konec světa!". Antický kritik křesťanství Kelsos ( 2.stol ) má na ysli tuto víru, když se vysmívá křesťanským gnostikům ( ofitům ) : Hledáteli vůdce na této cestě ( k Bohu ) musíte se vyvarovat šarlatánům, kouzelníům a...

Vzestup duší a konec světa 1

08.05.2013 18:38
Po hodně dlouhé době jsem se dostal opětovně k blogu. A doufám, že to nebude na chvilku, ale začnu zase častěji psát.  Začínám sepisovat sérii vzestup duší a konec světa od kurta Rudolpha.První část možno naleznout v sekci gnóze. Odkaz na první článek naleznete zde.

Existuje hmota?

08.01.2013 23:05
Plno lidí se mi ptá, kde beru to potvrzení, že hmota jako taková neexistuje. Přesně tak, jak tvrdí i křesťanští vědci. Koukněme se tedy, co o hmotě tvrdí kvantová fyzika. Z kvantové pozice se vlastnosti hmoty popisují takto: na mikroskopické úrovni je hmota diskretizována , přičemž jednotlivé...

Vznik života podle sumeřanů

25.12.2012 21:56
Dávám Vám sem zajímavý záznam z vysílání rádia Ubuntu, o vzniku života na zemi. Povídání je od 1,07 hodin, ale doporučuji Vám si poslouchat již od 56 minuty. Záznam je z 21.12.2012 - vysílání pana Petra Orteka a jeho podvečerní povídání. V podkresu je příjemná melodie --  klikněte zde a...

Kdo je bůh ? - Blog

26.11.2012 20:56
Přátelé se mi ptají, co si myslím, kdo je Bůh. Je to nějaký fousatý stařec na obláčku? vtipkují. Toto je velmi, ale opravdu velmi složitá odpověď. Budu se snažit v hodně krátkém článku Vám vysvětlit mojí vizi, i když se to 100%centně neshoduje s hlavní tézí Křesťanské Vědy. Tak tedy. V...

Blog

26.11.2012 20:53
Součástí stránek bude i menší osobní blog, hlavně s pohledu mého, tedy Křestanského vědce a Křesťanského gnostika.

Křestanští gnostikové

20.08.2012 23:22
Křesťanští gnostikové sami sebe považovali za křesťany, nikoliv za pohany, a také se tak označovali ( Valentinovci se oznčovali v tehdejší době Ježíšovími učedníky) k velké zlosti svých rivalů, většinové círke.Bystrý protivník křesťanství Kelsos ( 2. století ) poto mezi nimi nedělal rozdílu....

Fantastická hypotéza – čas se podle španělských vědců navždy zastaví

28.07.2012 07:55
Každý z nás se někdy zamyslel nad podstatou času. V závislosti na konkrétní situaci se nám někdy zdá, že letí jak o závod, jindy se nekonečně táhne. Nicméně o existenci času nikdo z nás nepochybuje. Vědci se přitom zcela vážně zabývají dost fantastickou hypotézou, podle které jednou čas zcela...

Biblické vducholodě

02.06.2012 20:51
Mojžíš měl svých deset přikázání od astronautů, kteří se svým UFO přistáli na vrcholu hory Sinaj a tam mu předali příslušné desky. Zmíněné Ezechielovo vidění vykládá Langbein i další ufologičtí interpreti Bible právě na základě tam popsaných detailů jako důkaz přistání nebeského vozu. Langbein...

Enochova kniha

29.05.2012 20:28
Dnes jsem přidal novou sekci pod názvem Enochova kniha - nejslavnější kapitoly. Přibyly hned dva články. Tyto články jsem přebral z Dýmajícího Zrcadla a publikuji zde se svolením tvůrce. Prosím odklikněte si na tyto stránky, je tam více zajímavého materiálu. Takže obě kapitoly najdete ZDE...

V České republice mimozemšťané nebyli," říká Erich von Däniken

26.05.2012 21:51
Tisková zpráva Československé archeoastronautické asociace k přednáškovému turné Ericha von Dänikena v ČR V těchto dnech probíhá série přednášek světoznámého badatele, spisovatele a popularizátora myšlenek dávných návštěv mimozemšťanů na Zemi, Ericha von Dänikena. Vystoupení a autogramiády se...

K Zemi se prý blíží mimozemská kosmická plavidla

20.05.2012 10:04
Tvůrci mezinárodního projektu SETI, který se zabývá hledáním mimozemských civilizací, bijí na poplach. Zaregistrovali, že k Zemi se blíží několik velkých objektů. Jejich signály měly údajně zachytit antény námořních sil USA. Tělesa, která jsou k vidění na snímcích, se skutečně...

Nasa tají, že kole Slunce létá mimozemská loď

20.05.2012 01:18
Hitem internetu se před pár dny stalo video složené ze záběrů, které na Zemi poslala 24. 4. 2012 sluneční observatoř SOHO (Solar and Heliospheric Observatory). Milovníci záhad si na nich všimli podivného tělesa připomínajícího kosmickou loď Více zde:...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Blog

Jak soustředit mysl

27.02.2010 10:22
Na blogu buddhisty, prosím odkliknout zde, začala mini série, jak soustředit svojí mysl. V nejbližší době přibudou další články k této sérii. KLIK

Záhada vědomí 3

14.02.2010 12:33
Podle buddhismu existují  tři, zásadně odlišné, rysy světa podmíněných věcí – tedy světa, v němž žijeme. *** Hmota – hmotné objekty Mysl – subjektivní zkušenosti Abstraktní objekty – mentální útvary V případě hmotného světa není mezi buddhistickým myšlením a moderní vědou žádný...

Záhada vědomí 2

10.02.2010 12:32
otázka vědomí přitahovala v dlouhé historii buddhistického myšlení  značnou míru pozornosti. pro buddhismus má  - k vzhledem jeho základnímu zájmu o otázky spojené s etikou, spiritualitou a překonáním utrpení - pochopení vědomí, jenž je pokládáno za stěžejní vlatnost vnímajících bytostí,...

Záhada vědomí - 1

02.02.2010 12:31
Štěstí při setkání s někým, koho milujete, smutek ztratíte li někoho, na kom Vám záleží, síla živého snu, klid který přináší procházka zahradou za jarního dne, naprosté pohlcení ve stavu meditace. To všechno spolu dalšími zážitky dává podobu zkušenosti s vaším vědomím. Bez ohledu na...

Darwin nevysvětluje vznik života

24.12.2009 12:53
Celkově se domnívám, že Darwinova evoluční teorie nabízí, přinejmenším po doplnění poznatky moderní genetiky docela soudržní výklad evoluce člověka na Zemi. Současně si ale i myslím, že karmě může náležet ústřední role v pochopení, jak prostřednictvím energie, a  vědomí vzniklo to, co...

Jsou si lidé a zvířata rovni?

23.12.2009 12:52
Základní rozdíl mezi buddhizmem a vědou ( zda má předěl vést mezi vnímajícím a nevnímajícím, nebo mezi živým organizmem a neživou hmotou) má významné důsledky. Mimo jiné se jedná o rozdílný pohled na vědomí. pro vědu, tedy biologii, je vědomí druhořadé, nebo´t, jak tvrdí, se jedná o vlastnost...

S vesmírem vznikl život. Jak?

20.12.2009 12:51
V minulém článku jsem psal o vzniku vesmíru, jako, kdyby se skládal pouze z neživé hmoty a energie. Výsledkem toho všeho je vznik galaxií, černých děr, hvězd, planet a stamiliónů divokých vesmírních částic. Nicméně, pořád je zde otázka, kde se vzalo, či z čeho vzniklo, vědomí. V představách...

Velký třesk - opravdu?

19.12.2009 12:50
Koho se kdy nezmocnila posvátná úcta při pohledu do hlubin oblohy poseté hvězdami za jasné noci? A kdo si kdy nepoložil otázku, zda za celým vesmírem nestojí nějaká inteligence? Kdo se neptal sám sebe, zda je naše planeta jedinou, která nabídla příznivé podmínky pro existenci živých bytostí? Podle...

Posmrtné pekelné zkušenosti

15.12.2009 12:49
Posmrtné zkušenosti. příběhy lidí, kteří se ocitli na druhé straně, na straně jiného světa. Povíme si několik příběhů, ale napřed se podíváme shrnutě, co nás čeká hned potom, co se naše duše oddělí od těla. Možná se optáte, jeli to vůbec možné. odpovědi najdete například zde. Nebudu to zde...

Proč si nepamatujeme minulé životy?

11.12.2009 12:48
Předpokládám, že tento blog již nějakou dobu čtete. Tak malé shrnutí ve zkratce. Existují tři úrovné mysli. Hrubá, jemná  a velmi jemná. Tou velmi jemnou je jasné, ovšem pro hmotné oči neviditelné, světlo. Jemnými úrovněmi mysli jsou ty, kterými procházíme po prožitku jasného světla, v...
1 | 2 | 3 >>