Odkazy na Enocha

Odkazy na Enocha (Henocha) v Bibli

http://www.biblenet.cz

(Český ekumenický překlad)

 

 • Genesis  4:18   Zobrazit verš v
  kontextu celé kapitoly |  Enochovi se narodil Írad, Írad zplodil Mechújáela, Mechíjáel zplodil Metúšáela, Metúšáel zplodil Lámecha.
 • Genesis  5:18   Zobrazit verš v
  kontextu celé kapitoly |  Ve věku sto šedesáti dvou let zplodil Jered Henocha.
 • Genesis  5:19   Zobrazit verš v
  kontextu celé kapitoly |  Po zplození Henocha žil Jered osm set let a zplodil syny a dcery.
 • Genesis  5:21   Zobrazit verš v
  kontextu celé kapitoly |  Ve věku šedesáti pěti let zplodil Henoch Metuzaléma.
 • Genesis  5:22   Zobrazit verš v
  kontextu celé kapitoly |  A chodil Henoch s Bohem po zplození Metuzaléma tři sta let a zplodil syny a dcery.
 • Genesis  5:24   Zobrazit verš v
  kontextu celé kapitoly |  I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.
 • 1. Paralipomenon  1:3   Zobrazit verš v
  kontextu celé kapitoly |  Henoch, Metuzalém, Lámech,
 • Sírachovec  44:16   Zobrazit verš v
  kontextu celé kapitoly |  Henoch se líbil Bohu a byl přenesen do nebes jako příklad účinného pokání pro všechna pokolení.
 • Lukáš  3:37   Zobrazit verš v
  kontextu celé kapitoly |  Matusalem, Henoch, Jared, Maleleel, Kainan,
 • Židům  11:5   Zobrazit verš v
  kontextu celé kapitoly |  Henoch věřil, a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. ‚Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal.‘ Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení.
 • List Judův  1:14   Zobrazit verš v
  kontextu celé kapitoly |  Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama: Hle, přichází Pán s desetitisíci svých svatých,
 • Sírachovec  49:14   Zobrazit verš v
  kontextu celé kapitoly |  Nikdo na zemi nebyl stvořen, kdo by se vyrovnal Henochovi; neboť byl ze země vzat vzhůru.
 • Židům  11:5   Zobrazit verš v
  kontextu celé kapitoly |  Henoch věřil, a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. ‚Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal.‘ Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení.
 • Genesis  4:17   Zobrazit verš v
  kontextu celé kapitoly |  I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch, podle jména svého syna.

Diskusní téma: Odkazy na Enocha

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek