Gnostické spisy z Nag Hammádí - Karel Kýr

Dějiny pokrokářství a gnóze

Nauka gnostiků

Křesťanská mystika

Tajemství osudu - kartářka Narra

Archandělská zasvěcení - stránky Ivany Sedláčkové, léčivé terapie

Smysl Života - osobní názory

Blog věřícího - věřit neznamená být fanatikem

Architekti vesmíru - zajímavé pohledy, spíše ateistické, na svět.

Igor Mamojkan - náboženské písně, texty, spojení s jiřím Zmožkem

Věk zlatého světla - vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

Kreslwení pravou mozkovou hemisférou

Chironova astroterapie

Granosalis

Galerie zážitků s Bohem