Říše stínů

Hádes původně znamenalo ne jen špatné místo, ale jak se dnes můžeme domnívat, označovalo ponuré místo, kde končily stíny všech zesnulýchbez ohledu na jejich skutky v průběhu života. Tím, kdo je přepravoval do tohoto místa, byl převozník Charón. Ten je převážel přes řeku styx, za poplatek, minci, jenž byla vsunuta do úst každému mrtvému tělu dříve, než bylo pohřbeno. Z Hádový říše mrtvých, mohly být poslány buď do Elysia, říše požehnaných, nebo Tartaru, říše pekla. tento svět byl pojmenován po Bohu, který tam vládl a který byl později znám jako Pluto. po šest měsíců v roce žila po jeho boku manželkaPersefona, kterou unesl z nadpozemského světa. Persefonina matka, Demeter, byla tak otřesena únosem své dcery, že snesla na zemi neplodnost, takže se nic neurodilo. Nakonec došlo ke kompromisu a persefoně bylo dovoleno vracet se každý rok  na šest měsíců ke své matce. Tím vznikla roční období, jak je známe.

Čti dál

 

Geografie onoho světa

Srt, Ráj, Zapomnění

Andělská eskorta

Říše stínů

Strážci Brány