Sedmero nebe

Číslo sedm, je jedním z nejtajemnějších divů našeho vesmíru. Doslova ve všech náboženských a okultních systémech, se setkáváme s číslem sedm. Mnoho učení je založeno na číslovce sedm. Stále znovu a znovu se objevuje jedno. Transcendentální základ všeho bytí, probouzející se zvolna k vědomí existence. aby se tak stalo, muselo to sestoupit přes sedm vrstev, rovin či sfér, kopců či vod, v našem hmotném světě.

Jeden z prvních modelů nebes o sedmi vrstvách pochází od starých Sumeřanů Židé v Babylonském zajetí museli být působivými zříceninami sumerských zikkuratů s jejich sedmi stupňovitě se zvedajícími terasami znázornujícími nebesa a snejvyšší chrámovou věží na vrcholu, zděšeni. Zajatci zřejmě pčišli do Babylonu jen pár let po dokončení Etemenanki, obrovské stupňovité věženazývané Dům stvoření nebes a země, která byla nepochybně onou slavnou Babylónskou věží. Později se seznámili s vírou peršanůve Všehomoucího sedícího na velikém bílém trůně a obklopeného okřídlenými cheruby v nejvyšším ze sedmi nebi. Tato představa je o tisíc pět set let starší než židovská jiearchie a o více jak tři tisíc ket křesťanská víra.

Patriacha Enoch, pozdějším opisovačům jeho kronik jsme vděční za stopy, a jeho zprávy, jsou považovány za první z ruky. Z jeho textů je však zcela jasné, že nebesa která popisoval, ve skutečnosti spočívala pevně na zemi. Jeho líčeni se čte spíše jako průvodce libanonskou vysočinou, než jako průvodce nadpřirozeným oním světem.

Sedmero nebe

Nebe 1

12.07.2009 17:49
Šamajim. Toto je nejnižší nebe hraničící s naším světem. Říká se i něm, že tam sídlí Adam a Eva. Jeho vládnoucím andělem je Gabriel. Nejnižší nebe obsahuje mraky a větry, horní vody, a je domovem dvou set andělů astronomů, kteří dohlížejí na hvězdy. Podle enocha ( 3,1) ,,Jsme přistáli v prvním nebi...

Nebe 2

12.07.2009 18:01
Raqia - Vládnoucím andělem je tu Rafael. Enoch tvrdí, že právě tady jsou uvězněni padlý andělé. Nad hříšníky, kteří tu spoutaní čekají na soud, tu vládne naprostá tma. O nebi moc nevíme, Enoch se zde zastavil při své cestě do sedmého nebe v noci, takže pochopil jen to, že toto nebe je jakýmsi...

Nebe 3

12.07.2009 18:05
Sagun nebo Šechaqim- Andělem vládnoucí tomuto nebi je anahel. Je to rovněž oblast působnosti Azraela, islámského anděla smrti, což odpovídá Enochovu popisu, který umis´tuje peklo do jeho severní výspy. Jiné autority Gehenu umistují také na sever od Ráje, kde neustále hoří temné ohně sopek a...

Nebe 4

12.07.2009 18:15
Zebul nebo Machanon: Vládnoucím knížetem je MichEL. Tady se nachází nebeský Jeruzalém a svatý Chrám s oltářem. Město obklopuje dvanáct bran, a za nima tečou řeky. V řece které teče med se říká Phison, řeka v niž teče mléko Eufrat, kde teče olej Geon, a řeka plná vína Tigris. Enoch tvrdí, že toto...

Nebe 5

12.07.2009 18:25
Machon: Je to sídlo Boha Árona a andělů pomsty. Nebe bylo stvořeno pro obry Gregory, kteří si zde odpykávají věčné vězení, za to, co prováděli s lidskými dcerami. Enoch píše. ,,Uviděl jsem obrovskou trhlinu v zemi, z nichž vycházely sloupy páry a kouře, ohně se zvedaly do veliké výšea opět klesaly...

Nebe 6

12.07.2009 18:32
Zebul nebo Machon: V noci tu vládne Zeul, ve dne Sabat. je to příbytek sedmi fénixů a sedmi cherubů, kteří svými zpěvy vzdávají chválu Pánu. , a také mohutného zástupu zářících, studujících astronomii, čas ale i lidstvo. Enoch píše. ,,A tam jsem uviděl sedm skupin andělů. Velice jasných a zářivých....

Nebe 7

12.07.2009 18:41
Araboth: Vládnoucím knížetem je tu Cassiel. Tady sídlí Bůh na svém Božím trůnuobklopen serafy, cheruby a koly, přičemž ty všechny zalévá světlo, jehož záři nelze slovy vyjádřit.