Život mezi životy

Osudy Duší - setkání se s přáteli

21.02.2010 00:43
V tomto stádiu přechodu do duchovního světa se obvykle ztrácí pozemská a mentální zátěž duše. Pečlivé uspořádání onoho světa v nís probudí vzpomínku na to, co jsme opustili předtím, než jsme si vybrali fyzickou formu. H. Mohla ses vyrovnat s prostředím v duchovním světě, řekni mi, jak na tebe...

Osudy Duší - setkání

20.02.2010 15:44
H. Co vidíš kolem sebe? Subjekt. Jako bych se kolébal na čistém bílém písku, který se kolem mě pohybuje. Jsem pod obrovským plážovým slunečníkem, který je pomalován jasnými barvami. Všechny vypadají jako pára, ale přesto drží dohromady. H. je tam ještě něco? potkal jsi ještě...

Dále za tunelem 2 + rozbor

17.02.2010 00:00
H. Vidíš jasně, co je za východem tunelu? Subjekt. Stále procházím přes okolní zpěněná oblaka H. Projdi jimi, a řekni, co vidíš Subjekt. Je to obrovský prostor. Takový zářivý a čistý. Dokonce příjemně voní.Dívám se na nádherný ledový palác H. pokračuj Subjekt. Je to úžasné. Podobá se to zářícímu a...

Michael newton - Život mezi životy

23.12.2009 15:08
Série knih Michala Newtona přináší detailní a systematický popis duchovního světa, posmrtných stavů a existence duší v období mezi pozemskými životy. Je to dílo naprosto ojedinelé, komplexností i inteligentní formou. Vychází z dlouholetého zpracování výpovědi velkého množství lidí v hluboké...

Osudy duší 3 - Dále za tunelem

18.12.2009 15:12
Většina subjektů Michala Newtonna popisuje, že jakmile opustí tunel, vidí vše velmi nejasně. Michal si myslí, že je to způsobené hustotou nejbližší astrální roviny, která obklopuje zemi, jež teozofové nazývají kamaška. Nyní  se podívejme na další zpověď v hypnóze. Podává ho subjekt, který...

Osudy duší 2 - Efekt tunelu

17.12.2009 15:11
Obyvatelé starověké mezopotámie věřili po tisíce let, že brány do nebe a z nebe se nacházejí na opačných koncích Mléčné dráhy- a nazývali jej řekou duší. Po smrti, podle nich, musely duše čekat, dokud se neotevře brána souhvězdí Střelce, tedy na podzimní rovnodennost, kdy je den stejně dlouhý jako...

Osudy duší 1

20.11.2009 15:10
Pokud by smrt byla koncem všeho kolem nás, byl by život sám o sobě nesmyslný. A jestliže opravdu máme duši kam tedy odchází po smrti, Opravdu existuje místo v blízkosti našeho fyzického vesmíru podobné nebi, které je plné inteligentních bytostí? A jak to místo vypadá? Co děláme,když se na...

Blog

Jak soustředit mysl

27.02.2010 10:22
Na blogu buddhisty, prosím odkliknout zde, začala mini série, jak soustředit svojí mysl. V nejbližší době přibudou další články k této sérii. KLIK

Záhada vědomí 3

14.02.2010 12:33
Podle buddhismu existují  tři, zásadně odlišné, rysy světa podmíněných věcí – tedy světa, v němž žijeme. *** Hmota – hmotné objekty Mysl – subjektivní zkušenosti Abstraktní objekty – mentální útvary V případě hmotného světa není mezi buddhistickým myšlením a moderní vědou žádný...

Záhada vědomí 2

10.02.2010 12:32
otázka vědomí přitahovala v dlouhé historii buddhistického myšlení  značnou míru pozornosti. pro buddhismus má  - k vzhledem jeho základnímu zájmu o otázky spojené s etikou, spiritualitou a překonáním utrpení - pochopení vědomí, jenž je pokládáno za stěžejní vlatnost vnímajících bytostí,...

Záhada vědomí - 1

02.02.2010 12:31
Štěstí při setkání s někým, koho milujete, smutek ztratíte li někoho, na kom Vám záleží, síla živého snu, klid který přináší procházka zahradou za jarního dne, naprosté pohlcení ve stavu meditace. To všechno spolu dalšími zážitky dává podobu zkušenosti s vaším vědomím. Bez ohledu na...

Darwin nevysvětluje vznik života

24.12.2009 12:53
Celkově se domnívám, že Darwinova evoluční teorie nabízí, přinejmenším po doplnění poznatky moderní genetiky docela soudržní výklad evoluce člověka na Zemi. Současně si ale i myslím, že karmě může náležet ústřední role v pochopení, jak prostřednictvím energie, a  vědomí vzniklo to, co...

Jsou si lidé a zvířata rovni?

23.12.2009 12:52
Základní rozdíl mezi buddhizmem a vědou ( zda má předěl vést mezi vnímajícím a nevnímajícím, nebo mezi živým organizmem a neživou hmotou) má významné důsledky. Mimo jiné se jedná o rozdílný pohled na vědomí. pro vědu, tedy biologii, je vědomí druhořadé, nebo´t, jak tvrdí, se jedná o vlastnost...

S vesmírem vznikl život. Jak?

20.12.2009 12:51
V minulém článku jsem psal o vzniku vesmíru, jako, kdyby se skládal pouze z neživé hmoty a energie. Výsledkem toho všeho je vznik galaxií, černých děr, hvězd, planet a stamiliónů divokých vesmírních částic. Nicméně, pořád je zde otázka, kde se vzalo, či z čeho vzniklo, vědomí. V představách...

Velký třesk - opravdu?

19.12.2009 12:50
Koho se kdy nezmocnila posvátná úcta při pohledu do hlubin oblohy poseté hvězdami za jasné noci? A kdo si kdy nepoložil otázku, zda za celým vesmírem nestojí nějaká inteligence? Kdo se neptal sám sebe, zda je naše planeta jedinou, která nabídla příznivé podmínky pro existenci živých bytostí? Podle...

Posmrtné pekelné zkušenosti

15.12.2009 12:49
Posmrtné zkušenosti. příběhy lidí, kteří se ocitli na druhé straně, na straně jiného světa. Povíme si několik příběhů, ale napřed se podíváme shrnutě, co nás čeká hned potom, co se naše duše oddělí od těla. Možná se optáte, jeli to vůbec možné. odpovědi najdete například zde. Nebudu to zde...

Proč si nepamatujeme minulé životy?

11.12.2009 12:48
Předpokládám, že tento blog již nějakou dobu čtete. Tak malé shrnutí ve zkratce. Existují tři úrovné mysli. Hrubá, jemná  a velmi jemná. Tou velmi jemnou je jasné, ovšem pro hmotné oči neviditelné, světlo. Jemnými úrovněmi mysli jsou ty, kterými procházíme po prožitku jasného světla, v...
1 | 2 | 3 >>